бөмбөлөгт нунтаглах хэрэгслийг нунтаглах хүчин чадал