индиана баавгай нүүрсний уурхайн контакт ажиллуулдаг